نحوه پیاده‌سازی موفق مدیریت ریسک

در حالی که معامله‌گری و سرمایه‌گذاری فرصت‌های سود آوری هستند، اما همیشه احتمال ضرر وجود دارد. باتجربه‌ترین معامله‌گران این را بهتر می‌دانند. اما چیزی که یک معامله‌گر حرفه‌ای را از معامله‌گر مبتدی متمایز می‌کند و موجب می‌شود او در مجموع از بازار سود کسب کند، غلبه بر ترس و طمع، تعیین حد سود و حد … ادامه خواندن نحوه پیاده‌سازی موفق مدیریت ریسک